Thursday, August 30, 2012

Ryans dubbla trovärdighetsproblem

Paul Ryan levererade inga överraskningar när han igår höll tal på Republikanernas konvent i Tampa. Större delen av framträdandet ägnades åt ekonomiska frågor, budgetproblematiken och sjukvårdssystemet. Statsskulden och "Obamacare" utmålades som de stora fienderna mot det amerikanska samhället.

Politikern Paul Ryan beskrivs oftast med två olika ideologiska drag, han är djupt konservativ och han är en budgethök. Detta har gjort honom till något av en galjonsfigur för Tea Party-rörelsen och den djupblå högern. "The Ryan Plan", en långsiktig budgetplan skapad av Ryan, ses allmänt som Republikanernas praktiska ekonomiska politik för att råda bot på underskotten. I praktiken bygger planen på att täppa igenom kryphål i skattelagstiftningen, att kapa utgifterna kraftigt samtidigt som stora skattesänkningar genomförs främst för den rikare delen av USA.

Just den senare delen har fått många att betvivla huruvida Ryan verkligen är en budgethök, eller bara försöker utnyttja skuldproblematiken för att föra fram sin egen agenda. Stora skattesänkningar går näppeligen att kombinera med en omsorg om budgetunderskottet. Kongressens budgetkontor har dessutom konstaterat att Ryans plan inte på något sätt specificerar vilka kryphål som ska täppas igen eller vilka utgifter som skulle kunna kapas. Politiska motståndare anser därför att planen är ett luftslott.

Samtidigt som Ryan måste försöka slåss mot dessa antagonister har han på senare tid fått allt mer kritik från konservativt håll. Att vara andre man till den betydligt mer pragmatiska Mitt Romney innebär av naturliga skäl att Ryan mer och mer behövt anpassa sig till Romneys politik. Exempelvis attackerade han Obama i kongresstalet för att vilja kapa de statliga utgifterna för Medicare (typ sjukvård för äldre). Det är en position som Romney tagit men som går stick i stäv med Ryans budgetplan och Tea Party-rörelsens ideal.

Den konservativa kommentatorn William Saletan skrev därför igår hur han vill "göra slut med Paul Ryan". Sin budgethök-profil till trots agiterar Ryan nu för att bibehålla Medicare. Och i parlamentet har han röstat för stora räddningspaket till bilindustrin, arbetat för olika statliga satsningar i hans eget hemdistrikt och utökat militärens utgifter. Dessutom stödde han Bushs stora skattesänkningar, som varit katastrofala för budgetproblematiken.

I takt med att Ryan närmar sig makten riskerar den konservativa hjälteglorian att falla. Frågan är hur han ska kunna stötta Romney och samtidigt inte distansiera sig från de väljargrupper som hittills burit honom fram.

No comments:

Post a Comment