Thursday, November 1, 2012

När Gud skapade världenVisste du att jorden bara är 6000 år gammal, att dinosaurier vandrade på jorden samtidigt som människan eller att multiresistanta bakterier dör om de inte får antibiotika? Creation Museum utanför Cincinnati är ett av få museer jag varit på som inte ger rabatt till universitetsstuderande. Kanske finns det en god anledning till det?

Museet vilar, om ni inte listat ut det redan, på en bokstavstolkning av bibeln och tolkar vetenskapen utifrån Guds ord. Kreativiteten är enorm. Syndafloden förklarar exempelvis varför det finns likartade djur på alla kontinenter (drivveden från alla skogar skapade flytande övergångar mellan kontinenterna) eller hur kol-lager i jorden kunnat skapas på bara några tusen år (när drivveden sjunkit och blivit till kol).
Men museet lär inte bara ut "fakta". Mest häpnadsväckande är delarna som visar hur ett samhälle utan religion ser ut. I en sliten stadsmiljö fylld med graffiti får vi titta på olika sjuminutersvideos som ska visa vad en fri tolkning av bibeln kan leda till. En video visar ungdomar som knarkar och tittar på pornografi, en annan visar en fru som pratar illa om sin man. I en annan del av museet berättar en skylt hur ateism leder till våld, folkmord och hat, medan guds ord sprider kärlek. Ett par tittar på samma skylt samtidigt som mig och kvinnan i paret är lyrisk över att någon äntligen sprider denna information.

Det är lätt att skratta åt museet, de flesta amerikaner gör samma sak. Extremt religiösa är trots allt en minoritet också här. Samtidigt är de grymt välorganiserade och välfinansierade, inte minst för att de också lockar till sig resurser och människor från utlandet. Creation museums ordförande är exempelvis australiensare och museet har byggts upp helt av privata medel. Och det är inget litet museet. Här finns hundratals parkeringsplatser och bortsett från utställningarna finns en stor trädgård och ett litet zoo för att roa deltagarna. Nästa steg är en insamling för att bygga en kopia av Noahs ark i naturlig storlek.
Denna välsmorda och välfinansierade organisering är en anledning till deras stora påverkan på politiken. Inför varje val sänder många av de mer extrema kyrkorna ut så kallade "slate cards" till sina medlemmar som visar hur de ska rösta. Dessutom har de en enorm mängd frivilligarbetare som mer än gärna utövar politisk påtryckning. I ett land där bara hälften röstar i presidentvalet och än färre i parlamentsvalet (ibland ner mot en tredjedel) kan mindre grupper få stort inflytande genom högt och konsekvent valdeltagande.

Creation Museum är ett extremfall även i USA, men att denna hundramiljonsinvestering går runt år efter år är ett talande exempel på vad de extremt kristna grupperna kan skapa med god organisation här i USA.


No comments:

Post a Comment